Budżet i majątek Powiatu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Budżet i majątek Powiatu

 • Uchwała Nr S.O.XII/426-3/12/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2014 r.

 • Uchwała Nr S.O.XII/426-2/12/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2014 r.

 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r.

 • iInformacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego - wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/429-1/56/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wK rakowie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

 • Uchwała Nr S.O. XII/426/56/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wK rakowie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uch. budż. Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/421/56/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w krakowie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały buudżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2013 r.

 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok.

 • 1    3  4  5  6  7    13
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-09 | 14:24