Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jednostka ewidencyjna Grybów-wieś, obręb Florynka jako działka ewidencyjna nr 12/2 z działkami sąsiednimi
  17 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 242/1 z działkami sąsiednimi: 242/2, 243/2, 243/1, 230, 232, 233/1, 233/2 położonymi w obrębie Maszkowice, gmina Łącko
  17 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o ustaleniu przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jednostka ewidencyjna Grybów - miasto, obręb Grybów obręb 2 jako działki ewidencyjne nr: 78, 92/1 z działkami sąsiednimi
  17 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/przyjęcia punktów granicznych/granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka/działki nr 267 w obrębie Chochorowice, gmina Podegrodzie z działkami sąsiednimi 302, 54, 240, 249, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259...
  17 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy dz. ewid. nr 107/18 a działkami ewid. nr 97/2, 107/14, 107/17, 107/19, 107/26, 449 w obrębie Moszczenica Niżna, gmina Stary Sącz.
  15 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia granic działek nr 395/1, 397/1 z działkami sąsiednimi w tym z działką nr 397/5 w obrębie 0123 Nowy Sącz, gmina m. Nowy Sącz.
  15 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 395/1, 397/1 z działkami sąsiednimi w tym działką 392/2 w obrębie 0123 Nowy Sącz, gmina m. Nowy Sącz.
  15 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych części działki oznaczonej w ewidencji i budynków jako działki ewidencyjne nr 588/2 z działkami sąsiednimi 588/1, 588/3, 588/4, 589/3, 589/4 w obrębie
  15 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych części działki oznaczonej w ewidencji i budynków jako działki ewid. nr 275/5, 276 z działkami sąsiednimi nr 274, 275/2, 275/3, 275/4, 287, 288, 467/1, ..
  15 październik 2019
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 63 z działkami sąsiednimi w obrębie Berest.
  14 październik 2019
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    6