Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 177/10 z działkami sąsiednimi, obręb Grybów, obręb 3.
  24 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz wyznaczenia punktów granicznych działki ewid. nr 105 z działkami sąsiednimi w obrębie Mostki.
  24 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 440, 442, 444, 448, 446, 452,450, 454, 456/1, 458, 456/2, 460, 474,475, w obrębie 0012 Posadowa Mogilska, oraz dz.ew. nr 79, 81, 82, 83 w obrębie Stara Wieś.
  24 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 1666 z działkami sąsiednimi 1661, 1665, 1951/1 w obrębie Stary Sącz
  24 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych części działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 556/7 w obrębie Świniarsko z działkami sąsiednimi: 556/3, 556/6, 556/8, 557/9, 557/14
  21 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 417/1 z działkami sąsiednimi nr: 417/2, 418, 421 w obrębie Nawojowa
  21 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1622, z działkami sąsiednimi 1617/10, 1619/3, 1619/6, 1621/5, 1620, 1623, 1691, 1676, 1712, 1713, położonymi w obrębie Łącko, gmina Łącko.
  20 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid./wyznaczenia punktów granicznych działki ewid. nr 314 z działkami 312/3, 609/2, 609/1, 313/1, 313/2, 326/8, 324/5 położonymi w miejscowości Naszacowice, gm Podegrodzie.
  20 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych działki ewid. nr 339/3 położnej w obrębie Szczawnik z działkami sąsiednimi
  20 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid., wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działki ewid. nr 63/6 oraz 63/7 położonych w obrębie Podegrodzie, gmina Podegrodzie.
  20 wrzesień 2018
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5