Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 636/5 z działkami sąsiednimi położonymi w obr. Cieniawa, jedn. ewid. Grybów -wieś.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-06-07
data ostatniej modyfikacji: 2019-06-07 | 10:15
planowana data dezaktywacji: 2019-06-21