Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

Obwieszczenie

Starosta Nowosądecki zawiadamia, że została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 721/1 w obr. Stara Wieś, gm. Grybów - poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zastępowanej przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus Wiertconsulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa – ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” L≈8 km”.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-06-07
data ostatniej modyfikacji: 2019-06-07 | 08:11
planowana data dezaktywacji: 2019-06-21