Komunikaty - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komunikaty

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1566 K Lipnica Wielka - Bukowiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. w godz. 8:00-18:00 prowadzone będą prace związane z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 K Lipnica Wielka - Bukowiec. W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu w w/w terminie na odcinku od km 2+000 do pętli autobusowej przy szkole w Bukowcu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zamknięcie drogi ulegnie przesunięciu. Objazd drogami gminnymi.

wstecz
redaktor: Michał Rak
data publikacji: 2019-05-28
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 | 10:04