Opłaty skarbowe oraz pozostałe opłaty - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Opłaty skarbowe oraz pozostałe opłaty

Opłaty skarbowe:

Pliki do pobrania


Inne opłaty:

Pliki do pobrania

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktrury w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

 

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:

opłaty komunikacyjne 
(dowody rej., tablice rej., prawo jazdy, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003

opłaty geodezyjne dotyczące Powiatu ziemskiego 
(np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003

dochody własne dotyczące Starostwa Powiatowego
(czynsze, faktury)
Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003

rachunek pozostałych dochodów 
(opłata ewidencyjna, skarbowa, geodezyjna, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 21 1560 0013 2973 9238 1000 0005

opłaty geodezyjne dotyczące Powiatu grodzkiego 
(np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 21 1560 0013 2973 9238 1000 0005

dochody Skarbu Państwa 
(użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 48 1560 0013 2973 9238 1000 0004

rachunek sum depozytowych, wadia 
Getin Noble Bank S.A. 10 1560 0013 2973 9238 1000 0009

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza:
opłata skarbowa - wyrejestrowanie pojazdu, pełnomocnictwo, zaświadczenie
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz  33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-11-03 | 12:49
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-16 | 11:40