V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 marca 2018 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 marca 2018 r.

  w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Nowosądeckiego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 marca 2018 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 luty 2018 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 luty 2018 r.

  w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji inwestycji „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowy i nadbudowy przedmiotowego budynku ...
 • Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 luty 2018 r.

  w sprawie zmiany w rocznym planie kontroli na 2018 rok zatwierdzonego Zarządzeniem nr 57/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 luty 2018 r.

  w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 luty 2018 r.

  w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 luty 2018 r.

  w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 luty 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia "Planu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Nowosądeckiego"
 • 1  2  3  4  5    19
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-15 | 14:19