V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2018 r.

  w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w sprawach obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany rocznego planu kontroli na 2018 rok zatwierdzonego Zarządzeniem nr 57/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2018.
 • Zarządzenie Nr 58/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 57/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 56/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 55/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 grudnia 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 54/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

  w sprawie powołania Komisji odbiorowej do odbioru częściowego robót budowlanych zgodnie zezgłoszeniem Wykonawcy robót Firmy GRAND Andrzej Grygiel z dnia 30.11.2017 r. (znak: 30/XI/2017/LM)...
 • Zarządzenie Nr 53/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

  w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przeglądu warunków pracy - analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 52/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • 1  2  3  4  5    17
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 | 14:19