Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tysięcy Euro - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tysięcy Euro

ZPI.272.12.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego...

Numer sprawy:

ZPI.272.12.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji krystalicznej oraz posadzki w Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera w Grybowie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-05-22
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-27 | 12:21