Komisja Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej protokoły VI kadencji - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komisja Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej protokoły VI kadencji

  • Protokół nr 1 Komisji Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 5 lutego 2019 r.

  • Protokół nr 6 Komisji Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 17 grudnia 2018 r.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-02-07 | 10:10
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10 | 11:52