Roman Potoniec - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Roman Potoniec

Roman Potoniec

 

Rok urodzenia: 1967
Wykształcenie: magister inżynier, absolwent Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
Zawód i miejsce pracy: Agroekonom, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Gmina: Łącko
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:  
Delegat do Małopolskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Łącko.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Członka Komisji Budżetowej, Członka Komisji Edukacji oraz członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. Podczas V kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego Członek Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu. Obecnie Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji. Jest również Członkiem Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej” oraz przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –  Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.

Inna działalność: po pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem małego gospodarstwa sadowniczego.
Rodzina: żona Danuta, 3 córki
Hobby: historia, sport

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:53
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-18 | 11:57