Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2018 rok

Aktualizacja akapitu
2018-07-12 12:59:03
Katarzyna Burdacka
Treść:
Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu   Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
02.01.2018r. Gmina Krynica-Zdrój Mochnaczka Niżna - dz.nr 380/3, 380/1, 380/2, 379, 374, 373, 170/1, 536, 372/1, 372/3, 372/2, 367/1, 366/2, 366/1, 159/2 budowa sieci elektroenergetycznej 01.03.2018 r. - decyzja sprzeciwu
23.01.2018r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2819/1, 5620 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 479/5, 456, 489/8, 489/7 budowa wodociągu rozdzielczego

01.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

30.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Biczyce Górne - dz. nr 158/3, 156, 155, 140, 98, 97, 157/1, 154, 153/4, 153/3, 152/2, 152/1, 151, 148/3, 149, 95, 93, 92, 147/12, 147/10, 147/3, 146, 91/1, 91/3, 143, 142, 141/1, 141/4, 141/3

Trzetrzewina - dz. nr 1008, 214, 153, 196, 733/1, 733/2, 194/10, 194/7, 194/6, 194/3,195/4, 195/3, 194/1, 193/13193/11, 193/9, 194/9, 211, 205, 213/1, 1017/18, 1017/9, 1017/7, 1017/6, 1017/5, 1017/4, 1017/3, 1017/2, 202/2, 210/7, 210/8, 203, 190/3, 191/1, 190/2, 190/1, 189, 1017/16, 1017/17, 1017/15, 1017/14, 1017/13, 1017/1, 210/6, 200/1, 187, 186/2, 186/1, 185/1, 185/5, 185/12, 1017/12, 1017/11, 209/14, 208, 210/5, 199, 197/18, 197/19, 197/17, 197/16, 197/12, 197/13, 197/11, 197/21, 197/10, 197/20, 197/22, 182/6, 182/1, 182/2, 180, 169, 168

budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa strefowej przepompowni ścieków wraz z jej zalicznikowym zasilaniem energetycznym 14.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
31.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 1361/73, 1361/116, 1361/118, 1361/130 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z  przepompownią ścieków 01.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
07.02.2018r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 1631/9, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/7, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1631/1, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 21.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.02.2018r. Gmina Grybów Stróże - dz. nr 975, 976, 980, 981, 985/3 rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami 19.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.02.2018r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz. nr 481/2, 482/1, 484/1, 485/5, 485/6, 485/7 rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami 19.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
13.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - dz. nr 229/3, 196, 197/6, 197/2, 197/7, 203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 203/24 rozbudowa sieci wodociągowej 28.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
16.02.2018r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  w Łącku

Łącko - dz. nr 579

budowa sieci wodociągowej 12.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
23.02.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Wronowice - dz. nr 27

Żbikowice - dz. nr 105, 104

Łyczanka - dz.nr 33/1, 34/1, 34/2

budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej 15.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
23.02.2018r. Stanisław Bobowski Tropie - dz.nr 335/9 rozbudowa budynku mieszkalnego 08.03.2018r. - decyzja sprzeciwu
27.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Naściszowa - dz. nr 100/3, 99/1, 77, 67/10, 67/9, 67/8, 67/6, 67/4, 66, 64, 62, 61, 60, 67/11, 67/12 budowa sieci wodociagowej 26.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
28.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wola Marcinkowska - dz. nr 89/2, 84 rozbudowa sieci wodociągowej 29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wnisieniu sprzeciwu
02.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mystków - dz. nr 823/5, 823/4, 921/3,  826/16, 826/5, 921/5 budowa sieci elektroenergetycznej n.n. 19.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
02.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mystków - dz. nr  823/5, 823/4, 921/3, 826/16, 826/5, 823/6, 921/5 budowa sieci energetycznej kablowej n.n. 19.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
05.03.2018r. Edward Stelmach Bogusza - dz. nr 434/6 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 20.03.2018r. -  dzecyzja sprzeciwu
09.03.2018r. Gmina Grybów Ptaszkowa - dz. nr 360/2, 359/6, 359/7, 359/5, 358, 357/1, 357/2, 356, 353/3, 353/1 rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami 14.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.03.2018r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 1312/11, 1312/17, 1312/19, 1829/1, 2075, 2076, 2102/1, 2103/3, 2103/5, 2104/3, 2104/5, 2109/2, 2105/1, 2105/2, 2107, 2108, 2156/1 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 30.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 276, 319 budowa sieci kanalizacji deszczowej 29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 432/8, 432/25, 432/44, 460/3

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścików 27.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
20.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łabowa - dz. nr 75/1, 79, 83, 82, 117, 124 budowa sieci elektroenergetycznej  n.n. 30.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łabowa - dz. nr 556, 553/3, 553/2, 553/1, 548/2, 539, 538/3 budowa sieci elektroenergetycznej  n.n. 09.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
27.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 266/1, 266/6, 277/1, 319/1, 276, 272, 68, 181/2 rozbudowa sieci wodociagowej 13.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
29.03.2018r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 36/32, 36/57, 38/7, 39/6, 44/6, 45/6, 47/5, 48/5, 51/3, 52/3, 97/2, 245/6, 246, 248/2, 250/4, 251/2, 253/2, 255/6,256/5, 257/5, 258/8, 1161, 3927/4 budowa sieci wodociagowej  
29.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Nawojowa - dz. nr 269/16, 269/17, 269/18, 269/25, 269/7 budowa sieci elektroenergetycznej n.n. 24.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
30.03.2018r. Gmina Chełmiec Chełmiec - dz. nr 299, 319, 372 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 13.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
04.04.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa -dz. nr 822, 823/2, 823/1, 815 budowa kanalizacji snitarnej 18.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
04.04.2018r. Gmina Łososina Dolna Łososina Dolna - dz.nr 445/29, 445/28, 449/7, 448, 422/3, 423 rozbudowa wodociagu rozdzielczego
18.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
06.04.2018r. Gmina Stary Sącz Moszczenica Niżna - dz. nr 379/5, 379/7, 379/13 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 09.07.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
06.04.2018r. Małgorzata Górszsczyk Wola Kurowska - dz.nr 317 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 17.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.04.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

 

Wielogłowy - dz. nr 590/14, 593/5, 594/1, 594/2, 594/3, 595/1, 651/5, 651/6

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 24.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
13.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Wyskitna - dz. nr 287/8, 287/7, 287/4 budowa sieci kabloiwej elektroenergetycznej 24.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
16.04.2018r.
Tauron Dystrybucja S.A.

Moszczenica Wyżna - dz. nr 457, 464, 469, 472, 475, 479

Przysietnica - dz. nr 706/2, 714, 729

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej  
16.04.2018r. Marta i Tomasz Gierczyk Czerniec - dz. nr 209/4, 209/5 budowa sieci wodociagowej wraz z przył. wod-kan 25.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
19.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Sucha Struga - dz.nr 219, 220, 215, 637/4, 128/6 budowa sieci elektroenergetycznej 12.07.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
19.04.2018r. Gmina Chełmiec Piątkowa - dz. nr 479/5 budowa sieci elektroenergetycznej 23.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
24.04.2018r. Janina Giera Stary Sacz - dz.nr 1684 nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 07.05.2018r. -  dzecyzja sprzeciwu
25.04.2018r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdrój - dz. nr 702/1, 703/4, 703/5, 704/1, 704/2,704/3, 806 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi 04.04.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2018r. Gmina Rytro Rytro - dz. nr 141/8, 135, 134, 165/4, 1101/5 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 05.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.04.2018r. Marek Zelek Chomranice - dz. nr 293 rozbudowa budynku mieszkalnego 15.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Zabrzeż - dz. nr 1338, 1337, 1336, 1335, 1334 budowa sieci energetycznej 16.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
09.05.2018r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Powroźnik - dz. nr 446/7 i 166 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 28.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.05.2018r. Dorota Bugajska-Marzec Roznów - dz. nr 188/3 przebudowa budynku mieszkjalnego 24.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.05.2018r. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św.Ojca Papczyńskiego Podegrodzie - dz. nr 554/2, 554/1, 557, 558, 758 budowa sieci elektroenergetycznej 09.07.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.05.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Stadła - dz. nr 10/1, 11, 62, 727/3, 727/4, 1/1 budowa sieci kablowej nn  
17.05.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Florynka - dz. nr 132/19, 132/20, 132/21

budowa sieci kablowej nn 28.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
17.05.2018r. Adam Smoter Kunów - dz.nr 237/5 budowa wodociagu rozdzielczego  
23.05.2018r. Gmina Grybów Kąclowa - dz. nr 912, 925/1, 926/3, 926/4, 927/3, 927/4, 932, 933, 935, 937/2, 937/3, 937/4, 938/1, 939/3, 939/5, 939/6, 940, 941, 942, 943/3, 943/5, 943/6, 944/4,945/5, 945/6, 945/7, 948, 949/1, 949/2, 950, 952/1, 952/4, 953/1, 953/4, 953/7, 953/8, 953/9, 953/10, 954, 955, 956/2, 956/4, 957/1, 957/2, 957/3, 958/4, 958/5, 958/6, 959/4, 960/4, 963/14, 967, 968, 970, 972, 973/1, 973/2, 974/2, 975, 976/3, 976/4, 976/8, 976/9, 977/1, 978/3, 978/4, 979/1, 979/2, 980/1, 980/2, 981, 982/1, 983, 985/1, 986, 987/6, 1101/3, 1101/4, 1102, 1103, 1104, 1105, 1124/5, 1124/7, 1124/8, 1124/9, 1124/10, 1124/11, 1125, 1127/1, 1128/1, 1128/3, 1128/7, 1128/8, 1132, 1133 budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
23.05.2018r. Gmina Grybów Florynka - dz. nr 31/4, 31/5, 33/2, 33/3, 33/4, 33/8, 33/9, 34, 38/1, 38/2, 38/3, 38/10, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 41/4, 42/6, 42/9, 42/10, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53, 57/7, 57/12, 57/14, 57/15, 57/21, 57/23, 57/25, 58/4, 59/18, 59/20, 59/21, 59/23, 59/27, 59/29, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/3, 77/4, 78, 87/5, 87/9, 86/14, 167/10, 167/11, 171/1,171/2, 314/1, 315/1, 316/1, 317/3, 317/8, 319, 320, 321/1, 321/6, 321/7, 322, 323, 324/3, 325/1, 328, 330/1, 330/2, 331, 332, 333, 334, 337/1, 337/2, 338/5, 338/6, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 340/2, 340/4, 341/1, 343/2, 344/1, 345,346/4, 347/4, 348/4, 349/3, 349/10, 350, 353/4, 354/1, 355/2, 358/2, 358/3, 358/4, 429/1, 466/7, 467/7, 468/1, 470/1, 471/9, 472/7, 472/8, 473/7, 474/1, 475/2, 476/12, 476/15, 476/23, 487/2, 487/3, 487/4, 491/5, 491/13, 491/16, 492/4, 493/4, 493/5, 494/1, 495/5, 495/6, 495/9, 495/10, 495/11, 495/12, 496/2, 496/6,496/5, 496/7, 497/4, 498/5, 499/9, 499/10, 500/1, 501/2, 501/3, 502/2, 503, 505/4, 506/24, 507/6,507/10, 507/11, 507/12, 508/1, 509/1, 510/3, 511/3, 511/4, 513/1, 514/1, 516/4, 516/5, 518/1, 520/1, 522/1, 524/1, 526/1, 528/1, 530/1, 530/3, 582/8, 582/10, 582/11, 582/12, 582/13, 593/9, 593/10, 594/3, 594/4, 608/2, 608/5, 654/6, 654/8, 654/10, 656/2, 656/3, 656/4, 659, 661/4, 667/3, 691,692/1, 692/2 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami  
30.05.2018r. Gmina Grybów Siołkowa - dz. nr 1894/5, 1904, 1893/7, 1893/2, 1894/8, 1894/9, 1893/3, 1894/7, 1893/5, 1894/4, 1893/6, 1895, 2012, 1912/1, 1912/2, 1912/3, 1912/5, 1912/6, 1912/7, 1915/2, 1918, 1851, 1920/6, 1920/1, 1920/5, 1921, 2027/1, 2024, 2023/1, 2021/3, 2022/1, 2026, 2027/2, 2007, 1783, 2054, 2299, 2300, 2059, 2058, 2057, 1917, 2011/3, 1902, 1900, 1900, 1890, 1887/2, 1887/1, 1888, 1886, 1879, 1870/3, 1870/2, 1880 budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
06.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Maszkowice - dz. nr 249/3, 251/11, 251/26, 251/25, 252/4, 251/23, 251/21, 251/19, 252/28, 252/7, 252/22, 252/23, 252/24, 252/25, 252/26, 252/27, 252/29, 252/30, 252/17, 252/18, 252/19, 251/17, 251/5, 251/15, 251/16, 250/4, 250/3 budowa sieci elektroenergetycznej nn 18.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łososina Dolna - dz. nr 124/5, 124/2, 124/8, 134, 135/7, 135/4, 135/5, 607/1, 607/6, 607/4, 84/1 budowa sieci elektroenergetycznej nn 28.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 598, 620/16, 620/17, , 620/18, 620/20, 620/21 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył.  
08.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - dz. nr 126/7, 126/8, 126/9, 126/10, 126/11, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/11, 135/12, 135/13, 136/1, 136/2, 137, 273/5, 273/12, 273/14, 273/15 rozbudowa kanalizacji sanitarnej 25.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.06.2018r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 1697/2, 1696, 1694, 1693, 1692, 1634/8, 1633/13, 1633/12, 1632/6, 1631/9, 1630/6, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/6, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4 rozbudowa sieci wodociagowej  
13.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec Chełmiec - dz. nr 58/1, 62/1, 72, 73, 74/2, 74/3, 77/2, 80,81, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 83/1, 83/2, 83/3, 83/6, 83/8, 84, 89/1, 90/2, 91, 92, 98/2, 101/4, 101/8, 102/1, 133/1, 133/3, 153/1, 154, 155/2, 155/4, 164/1, 164/2,164/3, 165/4, 165/6, 165/7, 165/9, 165/10, 165/14, 165/16, 166/1, 166/2, 720, 774, 775/1, 775/2, 775/3 rozbudowa sieci wodociagowej 26.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.06.2018r. Gmina Chełmiec Chełmiec - dz. nr 299 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
15.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec Kunów - dz. nr 4/3, 4/4, 21, 643 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
20.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec Paszyn - dz. nr 935/1, 935/2,936, 903/1,877, 904/1 rozbudowa sieci wodociagowej  
20.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Zagorzyn - dz. nr 3, 2, 254/1

Wola Kosnowa - dz. nr 1393/1, 1396, 1395

budowa sieci elektroenergetycznej nn  
21.06.2018r. Genowefa Korona Stary Sącz -dz. nr 3856/5, 3856/9 nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 03.07.2018r. -  dzecyzja sprzeciwu
21.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mogilno - dz. nr 212/3, 212/2, 251, 265, 220, 226 budowa sieci elektroenergetycznej nn  
21.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Kunów - dz.nr 75/4, 76, 77/20, 77/19, 77/18 budowa sieci elektroenergetycznej nn 05.07.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.06.2018r. Paweł Łęczycki, Łukasz Łęczycki, Mirosław Łęczycki, Wioletta i Piotr Skrzymowscy Piątkowa - dz. nr 333/5, 333/2, 333/3, 333/4 budowa sieci elektroenergetycznej nn  
21.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Królowa Górna - dz. nr 2783, 940, 2786 budowa sieci elektroenergetycznej nn 27.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.07.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Jamnica - dz. nr 337/1, 326/1, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 329/1, 331/2, 330/2 budowa sieci elektroenergetycznej nn  

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34