Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

Aktualizacja wiadomości
2018-07-12 12:05:34
Anna Poręba
Data rozpoczęcia:
2018-04-27
Tytuł:
ZPI.272.6.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Batorego..
Krótki opis:
ZPI.272.6.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Batorego 27, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu...
Pliki:
6_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu

6_siwz_termomodernizacja_zsp_stary.sacz.batorego.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

6_zal_1_do_siwz_dokumentacja.zip
Załącznik nr 1 do SIWZ

6_zal_2_do_siwz_projekt_umowy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ

6_zal_3_do_siwz_oswiadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ

6_zal_4_do_siwz_oferta.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ

6_informacja_z_otwarcia_ofert_art_86_ust_5.pdf
Informacja z otwarcia ofert udostępniona w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

6_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf
Formularz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6_ogloszenie_o_wyniku.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34