Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia (roboty budowlane, rozbiórkowe, zmiany sposobu użytkowania) [GB-B4]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Zaświadczenie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek zainteresowanego o wydanie zaświadczenia.
  2. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
  3. Ddowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wydanie zaświadczenia – 17zł. W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie siedmiu dni.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Zażalenie (tylko w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia) wnosi się do organu II instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu – za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

  Wydział Budownictwa

  Siedziba:

  ul. Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. mgr inż. Teresa Korek, tel.: 18 41-41-851, Pokój 302
  2. Augustyniak Krystyna – Młodszy Referent dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój oraz Gminy Łącko, tel.: 18 41-41-873, Pokój: 303a
  3. Borkowska Magdalena – Inspektor dla Miasta i Gminy Krynica-Zdrój, tel.: 18 41-41-851, Pokój: 301 
  4. Bomba Andrzej – Samodzielny Referent dla Gminy Łososina Dolna, tel.: 18 41-41-889, Pokój: 303b
  5. Ginter Jerzy – Podinspektor dla Gminy Kamionka Wielka, tel.: 18 41-41-879, Pokój: 303a
  6. Gołąb Barbara – Inspektor dla Gminy Podegrodzie, tel.: 18 41-41-853, Pokój: 303a 
  7. Hajduga Monika – Podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-881, Pokój: 301
  8. Jarosz Aneta – Inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-871, Pokój: 301
  9. Leśniak Tomasz – Podinspektor dla Gminy Nawojowa i Łabowa, tel.: 18 41-41-863, Pokój: 303a 
  10. Łuczak Joanna – Podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdr. Muszyna i Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-899, Pokój: 303c 
  11. Maziarz Barbara – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201 
  12. Mrówka Magdalena – Referent dla Gminy Gródek n./Dunajcem, tel.: 18 41-41-886, Pokój: 303c
  13. Noga Jadwiga - Referent dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i Miasta Grybów, tel.: 18 41-41-869, Pokój: 303b
  14. Obiała Maria – Specjalista dla Gminy Korzenna, tel.: 18 41-41-878, Pokój: 303b
  15. Piwowarczyk Teresa – Inspektor dla Gminy Rytro i Łącko, tel.: 18 41-41-883, Pokój: 303c 
  16. Ramza-Pałancewicz Marta – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201 
  17. Witowska Aneta – Samodzielny Referent dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201
  18. Wyskiel Agata – Podinspektor dla Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-877, Pokój: 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-02-14 | 13:47