Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych / pozwoleń czasowych [KT-13]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Czynność administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 132 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 - tekst jednolity z późn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu,
  • pokwitowanie o zatrzymaniu pozwolenia czasowego/dowodu rejestracyjnego,
  • badanie techniczne pojazdu.

  W chwili złożenia podania i odbioru dokumentów przedstawić:

  • ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Podanie i czynność administracyjna nie podlegają opłatom.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Nie ma zastosowania.

 • 7. Uwagi

  Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Tomasz Czerniec

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Piotr CEBULA – Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów
  2. Artur ANDRUSZEWSKI – Specjalista
  3. Halina ANIOŁ – Inspektor
  4. Małgorzata BERDYCHOWSKA – Inspektor
  5. Agnieszka FIUT – Samodzielny Referent
  6. Halina GUCWA – Inspektor
  7. Dominika JĘDRUSIK – Referent
  8. Aneta KIEŁBASA– Referent
  9. Lidia OGORZAŁEK – Specjalista
  10. Cecylia POTONIEC – Podinspektor
  11. Beata RAKOWSKA– Samodzielny Referent
  12. Barbara RDZAWSKA – Inspektor
  13. Jadwiga RÓJ – Podinspektor
  14. Barbara SOBOŃ – Specjalista
  15. Przemysław STELMACH – Podinspektor
  16. Stanisława ZIAJA – Inspektor

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-09 | 09:41