Skład zespołu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Skład zespołu

 
SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
 

  

Lp. Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Zespole

Stanowisko służbowe

1. Marek Pławiak Przewodniczący Starosta Nowosądecki
2. st. bryg. Waldemar Kuźma Z-ca Przewodniczącego Komendant Miejski PSP
3. mł. insp. Jarosław Tokarczyk Z-ca Przewodniczącego Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
4. Franciszek
Kantor
Grupa monitorowania i analiz Członek Zarządu
5. Ryszard Wąsowicz Grupa monitorowania i analiz Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
6. Maria Olszowska Grupa zabezpieczenia logistycznego Kierownik Zespołu Prasowego
7. st. bryg. Paweł Motyka Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Z-ca Komendanta KM PSP w Nowym Sączu
8. bryg. Marian Marszałek Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
9. podinsp. Adam Bukański Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Sztabu KM Policji w Nowym Sączu
10. kom. Waldemar Górowski Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych p. o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
11. podinsp. Albert Kogut Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji
12. ppłk Henryk Kiełbasa Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Sączu
13. ppłk SG Artur Gromala Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań KaOSG
14. kpt. Józef Orzeł Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Działu Ochrony, Zakładu Karnego w Nowym Sączu
15. Michał Słaboń Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Krynickiej Grupy GOPR
16. Dariusz Gerhardt Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Prezes Sadeckiego WOPR
17. Grzegorz
Danek
Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Prezes Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych w Podegrodziu
18. Piotr Szyszka Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Komendant Straży Miejskiej w Krynicy - Zdroju
19. Stanisław Lisak Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca w Nowym Sączu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
20. Jerzy Kapłon Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Inspektor Nadzoru Inwentarskiego MZMiUW w Krakowie, Inspektorat Rejonowy Nowy Sącz, Rejon Nadzoru Urządzeń w Gorlicach (Powiat Nowosądecki)
21. Edward Michalik Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Sączu Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
22. Grzegorz Gawłowski Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Regionu Nowy Sącz TAURON Dystrybucja S.A.
23. Mariusz Stein Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Powiatowy Lekarz Weterynarii
24. Paweł Szczygieł Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz
25. Beata Śląska Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
26. Jadwiga Pach Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
27. Tadeusz Pytko Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Nowym Sączu z siedzibą w Podegrodziu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
28. Janusz Klag Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
29. Adam Czerwiński Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
30. Janusz Golec Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu
31. Laura Lichoń - Główczyk Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Geolog Powiatowy
32. Marcin Bołoz Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Nowym Sączu
33. Jacek Kulig Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Muszynie
34. Włodzimierz Zembol Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
35. Piotr Biedroń Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Stacji Hydro-Met IMGW w Nowym Sączu
36. Sławomir Kmak Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Dyrektor SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju
37.  Józef Zygmunt Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej  Dyrektor SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
38. Halina Hajtek  Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
39. Dorota Dobrowolska Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
40. Czesław Baraniecki Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
41. Witold Kozłowski Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Sekretarz Powiatu 
42. Małgorzata Bochenek  Grupa Zabezpieczenia Logistycznego  Skarbnik Powiatu 
43. Robert Brach Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Kierownik Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu
44. Jan Opiło Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
45. Krzysztof Hojda  Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Dyrektor Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
46. ks. dr Marcin Kokoszka  Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu

 

data publikacji: 2011-01-20 | 14:01
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-15 | 10:33