Kontrole finansowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Kontrole finansowe

 • Uchwała Nr 1108/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 r.
 • Uchwała Nr 730/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r.

 • Uchwała Nr 728/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały nr 393/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 r.

 • Uchwała Nr 611/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 393/2015 Zarządu Powiatu Nowosadeckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 r.

 • Uchwała Nr 505/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 393/2015 Zarzadu Powiatu Nowośadeckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 r.

 • Uchwała Nr 393/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 r.

 • Uchwała Nr 32/2014 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku

 • Uchwała Nr 981/2013 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 grudnia 2013 roku

 • Uchwała nr 764/2013 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zadan publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.

 • Uchwała 650/2012 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27.12.2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej na rok 2013.

 • 1  2    
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:32
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-27 | 14:12