Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika [RJ-09]

 • 1. 1. Forma wykonania usługi

  Czynność materialno-techniczna.

 • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)

 • 3. 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, dowód wniesienia opłaty oraz:
  - karta pojazdu, o ile była wydana,
  - dowód rejestracyjny,
  - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa

   

   

 • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  - 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
  - 40,00 zł – dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczania bagażnika - 1 szt.,
  -  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.

   

 • 5. 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  3 dni robocze.

 • 6. 6. Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy.

 • 7. 7. Uwagi

  Przy odbiorze tablicy należy okazać:
  - kartę pojazdu, o ile była wydana,
  - dowód rejestracyjny pojazdu,
  - dowód osobisty.

 • 8. 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Tomasz Czerniec

 • 10. 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Piotr CEBULA – Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów
  Artur ANDRUSZEWSKI – Specjalista
  Halina ANIOŁ – Inspektor
  Małgorzata BERDYCHOWSKA – Inspektor
  Agnieszka FIUT – Samodzielny Referent
  Halina GUCWA – Inspektor
  Dominika JĘDRUSIK – Referent
  Aneta KIEŁBASA– Referent
  Lidia OGORZAŁEK – Specjalista
  Cecylia POTONIEC – Podinspektor
  Beata RAKOWSKA– Samodzielny Referent
  Barbara RDZAWSKA – Inspektor
  Jadwiga RÓJ – Podinspektor
  Barbara SOBOŃ – Specjalista
  Przemysław STELMACH – Podinspektor
  Stanisława ZIAJA – Inspektor

   

 • 11. XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:

  05 czerwca 2017 r. o godz. 13:34

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-08-09 | 09:41