Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Ogłoszenie o konkursie

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu
  23 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Dyrektora Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  17 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2021/3 w obr. Siołkowa, gm. Grybów
  15 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki zawiadamia, że została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 426 w obr. Cieniawa, gm. Grybów
  12 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 289 w obr. Ptaszkowa,
  11 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Decyzja

  Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tekst jednolity/Dz.U.z 2013 r. poz. 1232/ w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska ....
  11 kwiecień 2019
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1728/2 w obr. Paszyn, gm. Chełmiec
  27 marzec 2019
  Czytaj więcej
 • Protokół

  z otwarcia ofert w przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Superb KN50053
  18 marzec 2019
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
  14 marzec 2019
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  S t a r o s t a N o w o s ą d e c k i zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 543
  04 marzec 2019
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    36