Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Obwieszczenie

  Starosta Nowosądecki w dniu 14 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 2/D/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1466K Stróże-Polna-Łużna w km 1+725,00 – 2+544,00”.
  17 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Odwołanie

  Odwołanie
  17 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu że działki ewidencyjne nr 15/2, 17, 18 i 301 o łącznej powierzchni 14,0000 ha położone w obrębie Złotne, gm. Nawojowa
  17 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o konkursie

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz
  08 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, 33-330 Grybów, ul. Armii Krajowej 19
  18 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu
  13 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych

  Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowosądeckiego ustalona na posiedzeniu Komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych w dniu 6 kwietnia 2018 r.
  10 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Komunikat Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

  z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020.
  23 marzec 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  S t a r o s t a N o w o s ą d e c k i zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 321/7
  22 marzec 2018
  Czytaj więcej
 • Wezwanie

  Wezwanie do odbioru depozytu
  22 marzec 2018
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5    34