Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Ogłoszenie o konkursie

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz
  21 maj 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, 33-330 Grybów, ul. Armii Krajowej 19
  18 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu
  13 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych

  Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowosądeckiego ustalona na posiedzeniu Komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych w dniu 6 kwietnia 2018 r.
  10 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Komunikat Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

  z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020.
  23 marzec 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza konkurs
  21 marzec 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
  09 styczeń 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko...
  09 styczeń 2018
  Czytaj więcej
 • Informacja

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
  07 grudzień 2017
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim
  23 listopad 2017
  Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7    37