Ogłoszenia urzędowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ogłoszenia urzędowe

 • Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych

  Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowosądeckiego ustalona na posiedzeniu Komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych w dniu 6 kwietnia 2018 r.
  10 kwiecień 2018
  Czytaj więcej
 • Komunikat Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

  z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020.
  23 marzec 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza konkurs
  21 marzec 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
  09 styczeń 2018
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko...
  09 styczeń 2018
  Czytaj więcej
 • Informacja

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
  07 grudzień 2017
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim
  23 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim
  23 listopad 2017
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie

  w sprawie konkursu na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzesku
  06 październik 2017
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji Nr 3/D/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt św. Kingi w km 0+033,50 – 0+918,33 oraz budowa drogi gminnej ul. Papieskiej w km 0+0,000 - 0+913,90 w Starym Sączu”.
  18 wrzesień 2017
  Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7    36