Komisja Statutowa - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komisja Statutowa

Przewodniczący Komisji:
Józef Głód

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Wiktor Durlak

Skład Komisji:
Antoni Koszyk
Wiesław Pióro
 
Do zadań Komisji Statutowej należy opiniowanie zmian Statutu Powiatu Nowosądeckiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego. Komisja sprawuje także nadzór nad poziomem legislacyjnym podejmowanych przez Radę Powiatu uchwał.
 
V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
 III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

data publikacji: 2014-12-18 | 19:23
data ostatniej modyfikacji: 2016-10-21 | 12:15